Úvod

Spoločnosť FEBOMONT bola založená v roku 1996. Hlavným predmetom jej činnosti bola montáž, údržba a opravy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
Našim cieľom bolo poskytovať zákazníkom komplexné služby a z tohto dôvodu sme ponuku už v roku 1998 po získaní potrebných osvedčení rozšírili o poskytovanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov.
V roku 2006 bola založená spoločnosť FEBOMONT s.r.o. ako nástupnícka firma s ďalším rozšírením predmetu činnosti.
Spolupracujeme s vyškolenými odborníkmi a vďaka dobrým kontaktom Vám vieme vo výhodných cenách zabezpečiť revízie všetkých vyhradených technických zariadení ako aj vykonávanie bezpečnostno-technických služieb.