Služby

Firma FEBOMONT , s.r.o. sa špecializuje na odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov,ich následné opravy a údržbu. To nevylučuje, práve naopak posilňuje spoluprácu s ďalšími špecialistami zameranými na odborné prehliadky a skúšky iného druhu.

Vďaka dobrým kontaktom Vám vo výhodných cenách zabezpečíme vykonanie odborných prehliadok a skúšok takmer každého druhu.