Ceny

Cena za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení a bleskozvodov je vypočítaná podľa platných cenníkov PRESOX.

Cena môže byť ovplyvnená vzájomnou dohodou v zmysle § 3 Zákona o cenách NR SR č. 19/1996 Z. z. Firma FEBOMONT , s.r.o. poskytuje výrazné zľavy z fakturovanej sumy pre školské a zdravotnícke zariadenia. Sme mobilní a prídeme na akékoľvek miesto na Slovensku. Chcete cenovú ponuku? Stačí poslať kópiu revíznej správy a my vám vypracujeme cenovú ponuku. Budete spokojný s cenou a kvalitou.